sobota, 30 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 22 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda oraz Kierownik GOPS Pani Jolanta Bureć. Pani Dyrektor Kazimiera Ciupa przedstawiła na forum szkoły podsumowanie ostatnich dziesięciu miesięcy nauki. W ramach tego odczytane zostały średnie ocen klasy drugiej i trzeciej, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki najlepszych uczniów poszczególnych oddziałów i liczne konkursy. 
piątek, 29 czerwca 2018

Podsumowanie Konkursu Wielki Obywatel Polski

W miesiącu maju trwał konkurs na prezentację multimedialna pt. Wielki Obywatel Polski. Najlepsze prace wykonali Agata Domińczuk & Aleksandra Głowacka oraz Mateusz Kawka & Maciej Steczuk, zajmując tym samum I miejsce ex aequo. Konkurs zorganizowała p. A. Siudak.


czwartek, 21 czerwca 2018

XIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Tadeusz Kościuszko – życie i czyny”


Dnia 7 czerwca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience odbył się XIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Tadeusz Kościuszko – życie i czyny”. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Chełmie, a jego celem było budzenie patriotyzmu wśród młodzieży oraz pogłębianie wiedzy o Tadeuszu Kościuszce jako bohaterze narodowym, patriocie, Polaku.

W eliminacjach szkolnych najlepszą znajomością wiedzy o życiu i czynach Tadeusza Kościuszki wykazali się: Natalia Seniuk z kl. III oraz Sandra Pominkiewicz i Maciej Steczuk z kl. II.
Na etapie powiatowym uczennice Gimnazjum Publicznego w Żmudzi – Natalia Seniuk i Sandra Pominkiewicz zajęły II miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół gimnazjalnych. Opiekunem była p. Anna Grabowska.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, odbyło się 19 czerwca 2018 roku w Uchańce podczas powiatowych obchodów 226. Rocznicy Bitwy pod Dubienką. Gimnazjum Publiczne w Żmudzi podczas uroczystości reprezentowały: Pani Dyrektor Kazimiera Ciupa oraz uczennica kl. III Natalia Seniuk.środa, 20 czerwca 2018

Podsumowanie akcji


Zbiórka plastikowych nakrętek odbywa się w naszej szkole od kilku lat. W akcje zaangażowani są uczniowie ze wszystkich oddziałów szkolnych na terenie naszej placówki wraz z ich rodzicami i opiekunami, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Bardzo cieszy nas zaangażowanie nie tylko uczniów, ale całych ich rodzin. Zbiórka trwała od września 2017r. do końca maja 2018r. Przynosić można było plastikowe nakrętki i butelki. W tym roku trwała również zbiórka pluszaków.
Zebrane nakrętki (172 kg), butelki i maskotki przekazane zostaną na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Przytulisko”. Akcja pozwala nam wszystkim uświadomić sobie jak ważne jest bezinteresowne niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, a także w procesie kształtowania postaw społecznych,  uczy nas tworzenia stałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.

                                           Zbiórkę nadzorował Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu.
Dziękujemy za wsparcie.


Bezpieczne wakacje


Dnia 15.06.2018r. w Gimnazjum Publicznym  w Żmudzi odbyło się spotkanie funkcjonariuszem Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Skryhiczynie st.chor.szt. Dariuszem Poliwczak, w ramach akcji "Bezpieczne wakacje” aby przypomnieć o bezpiecznych zachowaniach podczas wakacji, oraz prelekcja poświęcona problematyce współczesnego handlu ludźmi.

W trakcie spotkania przedstawiono przebieg granicy państwowej i zasady jej przekraczania oraz właściwego zachowania się w strefie nadgranicznej. Mundurowy omówił warunki bezpiecznego poruszania się w terenie leśnym, zasady bezpiecznej kąpieli i korzystania ze sprzętu pływającego. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz uczulono dzieci na zachowanie szczególnej ostrożności podczas spotkań z obcymi.
Funkcjonariusz SG omówił także charakterystykę przestępstwa handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, które godzi w podstawowe wartości człowieka - wolność i godność ludzką. Wskazał metody jakimi posługują się przestępcy trudniący się tym procederem.
Prelekcje były skierowane przede wszystkim do uczniów klas gimnazjalnych, którzy wkrótce będą wkraczać w pełny zagrożeń świat dorosłych. Ekspert do spraw handlu ludźmi chciał zilustrować zjawiska i okoliczności w jakich można stać się ofiarą przestępstwa handlu ludźmi, metody działania grup przestępczych, sposoby wykorzystywania ofiar oraz możliwości skutecznego przeciwstawiania się temu zjawisku.


wtorek, 19 czerwca 2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się o godzinie 8:00 w Gimnazjum O godz. 9:15 Msza Św. w Kościele w Żmudzi

niedziela, 17 czerwca 2018

Oblicza Dialogu - nowe wyzwania i nasz wspólny sukces
            Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum Publiczne i Szkoła Podstawowa w Żmudzi po raz pierwszy przystąpiły do realizacji rocznego projektu "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" realizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Projekt jest integralną częścią wieloletniego programu "Oblicza Dialogu".        
W tym roku szkolnym realizowana była jego V edycja, pod hasłem: "W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze". Projekt kontynuuje działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia i dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
            Wszystkie realizowane przez nas - w ramach programu - przedsięwzięcia zogniskowane wokół tematu głównego, czyli sztuki sakralnej, opisane zostały na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej programu "Oblicza Dialogu".
            Spośród wszystkich uczestników projektu nasza szkoła znalazła się w gronie ośmiu laureatów 1 miejsca. Jest to dla nas wielka radość i satysfakcja, a także prestiż dla szkoły.
            Dzięki realizacji programu dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna miała możliwość promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie, dialog i współistnienie z drugim człowiekiem.
            Szkolnym koordynatorem projektu była p. Renata Domińczuk.


Bezpieczne wakacje


W związku ze zbliżającymi się okresem wakacyjnym w Gimnazjum Publicznym w Żmudzi w dniu 14.06.2018r. odbyła się pogadanka z udziałem st. sierż. Pawła Stańkowskiego na temat bezpieczeństwa. Celem spotkania było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na drodze, uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa na drodze, kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo–skutkowego, kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego, uświadomienie dzieciom, jak ważna jest bezpieczna jazda samochodem. Uczniowie zapoznali się również z modelami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów i wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia ratunkowego.


czwartek, 14 czerwca 2018

Biwak nad Jeziorem Białym…W dniach 11-13 czerwca 2018r uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej przebywali na biwaku nad Jeziorem Białym k/Włodawy. Czas szybko upłynął na grach, zabawach, kąpieli
w słoneczku i w jeziorze czy  łowieniu rybek. Pływaliśmy też rowerami wodnymi po jeziorze. Tradycyjnie odbył się marsz wokół jeziora. Wieczorami uczestnicy posilali się kiełbaskami z grilla.
Opiekunami grupy byli; Pani Beata Łatwińska i Pan Mariusz Gorczycki.


BAL GIMNAZJALISTÓW 2018            7 czerwca 2018r odbył się Bal Gimnazjalistów. Poprzedziły go żmudne przygotowania dekoracji i próby  poloneza…  Tradycyjnie przedstawiciele klasy  II  żegnali  starszych o rok kolegów i koleżanki na wesoło jak również i na słodko…, wręczając  im okazały tort!!...
Po wystąpieniu Pani Dyrektor Kazimiery Ciupy podziwialiśmy  poloneza  w wykonaniu uczniów klasy III. Pamiątkowe zdjęcia, słodki poczęstunek i zabawa taneczna wypełniły mile spędzony czas…