czwartek, 15 listopada 2018

              Znalezione obrazy dla zapytania 100 lecie niepodlegÅ‚oÅ›ci

Dnia 9 listopada w naszej szkole odbyły się szkolne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu odbyła się uroczysta akademia. O godz. 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki hymnu narodowego włączając się w akcję „Dla Niepodległej”, po czym uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaprezentowali przygotowany na tę okoliczność montaż słowno - muzyczny pod hasłem: „Wolność trzeba stale zdobywać i nad nią pracować”, ilustrowany prezentacją multimedialną. W akademii wystąpili: Kuba Buczkowski, Alan Dąbrowski /kl. Va/, Kinga Bubeła, Kamila Hipsz, Kinga Niemczyk /kl. Vb/, Oliwia Makowska, Aleksandra Janysz, Alan Cieślik/kl. VII/, Justyna Jasionczak, Bartłomiej Domińczuk /kl. VIII/, Sandra Pominkiewicz, Natalia Tates, Maciej Steczuk /kl. III gimnazjum/ oraz zespół muzyczny w składzie: Julia Fronc, Klaudia Łaszczuk, Julia Nowosad, Martyna Pieczykolan, Sandra Pominkiewicz, Natalia Tates - pod kierunkiem p. Jarosława Burecia i p. Arkadiusza Cichosza. Nad całością akademii czuwały: p. Anna Grabowska, p. Elżbieta Kwiatoń, p. Dorota Ostrowska, p. Alicja Siudak, p. Katarzyna Grabowska. Prezentację multimedialną przygotowała p. Lucyna Białowąs, oprawę plastyczną - p. Dorota Ostrowska.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów za udział w finale wojewódzkim konkursu historycznego „Warto być Polakiem”.
W tym dniu gościliśmy p. M. Dobrosza przedstawiciela AGRO-TERS, który wręczył wyprawki szkolne dzieciom ufundowane przezGrupy Azoty w ramach akcji Lider Polskiej Dystrybucji.
O godz. 12.20 rozpoczęły się „Biegi Ku Naszej Niepodległej”. W biegach upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości uczestniczyło 89 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Żmudzi. Po przebiegnięciu wyznaczonego dystansu, na mecie, na wszystkich uczestników biegu czekały piękne medale okolicznościowe, ufundowane przez Gminne Centrum Kultury w Żmudzi. Imprezę sportową zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek przygotowane przez rodziców i pracowników szkoły. Patriotyczny nastrój stworzyły melodie pieśni legionowych i żołnierskich. Głównym organizatorem biegu byli nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Żmudzi: p. Elżbieta Mróz, p. Mariusz Gorczycki, p. Jarosław Bureć, p. Anna Grabowska.


Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dnia 11 listopada 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się wzniosła uroczystość upamiętniająca ten ważny dla każdego Polaka fakt historyczny.
Wzięli w niej udział Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda, Zastępca Wójta Pan Łukasz Burak, mieszkańcy gminy Żmudź oraz zaproszeni goście. Byli to zacni przedstawiciele pokolenia, które uczestniczyło i tworzyło lokalną historię: p. Bronisława Narolska –świadek tragicznych wydarzeń na Wołyniu, p. Halina Romanowska, p. Kazimiera Oskierko i p. Józef Domińczuk. Pani Halina Romanowska swoim niezwykłym wokalem uświetniła uroczystość śpiewając pieśni o treści patriotycznej. Pani Oskierko przybliżyła historię powstania Kopca Piłsudskiego znajdującego się w Wołkowianach. Opowiedziała również jak doszło do budowy szkoły w Wołkowianach i nadania jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan Józef Domińczuk przytoczył kilka historycznych faktów związanych z naszą gminą, m. in. z powstaniem Pomnika Niepodległości w Klesztowie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żmudzi zaprezentowali przybyłym na uroczystość montaż słowno –muzyczny pod hasłem „Wolność trzeba stale zdobywać i nad nią pracować”, wzbogacony prezentacją multimedialną poświęconą dziejom naszej ojczyzny. Prezentacja pokazała trudną, pełną poświęceń, drogę Polaków ku niepodległej Ojczyźnie, gdzie ważną rolę odegrali wybitni Polacy. Występ młodzieży rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Przybyli na uroczystość goście otrzymali od harcerzy kotyliony i okolicznościowe śpiewniki, co umożliwiło wspólne śpiewanie pieśni legionowych. Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali też wystawę pamiątek historycznych. Zaprezentowane na niej zostały eksponaty pochodzące ze zbiorów prywatnych i gminnych. Znajdowały się na niej okazy broni z różnych okresów historycznych, zdjęcia, monety, sztandary, portrety i popiersie Piłsudskiego.
Uroczystość przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Żmudzi we współpracy z Gminnym Centrum Kultury.

poniedziałek, 12 listopada 2018


DLA NIEPODLEGŁEJ 
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Żmudzi przystąpili do konkursu: "Warto być Polakiem - test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100 - lecia odzyskania Niepodległości". Celem konkursu było budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, popularyzowanie tematyki historycznej a w szczególności związanej z okresem walki oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, uświadomienie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat. Uczniowie naszej szkoły solidnie przygotowywali się do konkursu w ramach Koła Historycznego. Dnia 12 października odbył się etap szkolny. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się: Maciej Steczuk, Klaudia Łaszczuk i Aleksandra Głowacka. Finał wojewódzki odbył się dnia 7 listopada w Sali Błękitnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie gimnazjaliści godnie reprezentowali naszą szkołę. Udział w konkursie był okazją do dzielenia się swoją wiedzą, podejmowania dyskusji na tematy historyczne, rozszerzania horyzontów myślowych i integracji uczniów.
                                                                                                                                             Anna Grabowska

środa, 31 października 2018

                                       OGŁOSZENIE

Dzień 1 listopada jest dniem wolnym, 
2 listopada odbywają się lekcje. 


niedziela, 28 października 2018

Sprzątanie cmentarza

Dnia 26.10.2018r. grupa harcerzy z DH "Chabrowe Niedźwiadki" pod opieką p. Katarzyny Adamek udała się na pobliski cmentarz parafialny. Celem wyjścia buło posprzątanie terenu przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych. Zadbano o opuszczone groby, aleje oraz dwa wejścia na cmentarz. Wszyscy pracowali z zaangażowaniem i wytrwałością.czwartek, 25 października 2018

VI Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej w Żmudzi18 października 2018 odbył się VI Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej w Żmudzi. Celem konkursu było m.in. prezentowanie umiejętności wokalnych i językowych uczniów, propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób, promocja nowych talentów. Zespół z Gimnazjum Publicznego w Żmudzi ( w składzie: J. Nowosad, M. Pieczykolan, K. Łaszczuk, J. Fronc, N. Tates) zajął II miejsce, zaś M. Pieczykolan III miejsce w kategorii :solista.


niedziela, 21 października 2018

Dzień Papieski


            Dnia 16 października 2018 roku w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym w Żmudzi odbyła się uroczysta akademia z okazji XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem "Promieniowanie Ojcostwa". Program słowno - muzyczny przygotowały klasy V, VII, VIII     i III gimnazjum pod opieką pani Renaty Domińczuk. Uczniowie przypomnieli sylwetkę Jana Pawła II i jego nauczanie. Recytowali wiersze, które ukazywały wyjątkowość osoby św. Jana Pawła II jako człowieka i papieża. Na koniec zaśpiewano ulubioną pieśń papieża "Barkę" jako podziękowanie dla Tego, który zawsze nam wskazywał drogę ku temu, co dobre i piękne. Po akademii rozstrzygnięto konkurs plastyczny związany z obchodami tego dnia. Nad jego przebiegiem czuwały panie Marzena Wawryszuk i Katarzyna Bielak. Nie zabrakło też słodkich ciasteczek dla zwycięzców i biorących udział w akademii.
Dzień Edukacji Narodowej

   15 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej.  
    W uroczystości wzięli udział zaproszeni  Goście, a wśród nich  Pani  Wójt  
oraz  Nauczyciele - Emeryci.
    Część artystyczną zaprezentowali uczniowie kl. VII - VIII SP oraz kl. III  Gimnazjum. Znalazły się w niej informacje na temat  Dnia  Edukacji  Narodowej, scenki ,,na wesoło'' z życia szkoły oraz piosenki o tematyce szkolnej, śpiewane 
na melodię znanych utworów.
    Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim  Nauczycielom i Pracownikom  Administracji i Obsługi oraz zaśpiewali tradycyjne ,,Sto lat''.


Dyktando Niepodległościowe

    9 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie Konkursu VI  Dyktando  Niepodległościowe  ,,Po polsku o historii''.
     Główne cele Konkursu to:
 1.Uczczenie 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2.Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, a zwłaszcza nazw związanych z historią Polski ( 1914/1918 - 1989 ).
 3.Rozwój zainteresowań humanistycznych: językowych i historycznych.
      Dyktando nosiło tytuł ,,Dzień jak nie co dzień, czyli minidyktando na stulecie niepodległości''.
      Najlepiej napisali uczniowie: U.Mikoś, M.Steczuk, M.Pieczykolan

środa, 17 października 2018


SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU HARCERZY
Z D.H. "CHABROWE NIEDŹWIADKI" W GALI HUFCA
12.10.2018R.

      Dnia 12.10.2018r. grupa 13 harcerzy z DH "Chabrowe Niedźwiadki"
(2 z gimnazjum, 11 ze szkoły podstawowej) uczestniczyła w gali z okazji 100 - lecia Hufca ZHP Chełm, która odbyła sie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.  W trakcie imprezy można było obejrzeć wystawy Poczty Polskiej, wystawy PH 165 Biały Miś Chełm. Wszyscy obecni mogli zakupić kartki pocztowe, znaczki Poczty Polskiej z Hufca Chełm, smycze oraz plakietki hufca. Harcerze mogli również wysłać kartkę okolicznościową stemplowaną przez Pocztę Polską stemplem 100-lecia hufca
z datownikiem. Następnie o godzinie 15.00 odbyła się gala hufca, podczas której nastąpiło wręczenie nagród instruktorom, odznak Rady Przyjaciół Harcerstwa, podziękowań z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak również wystąpienia okolicznościowe, występy artystyczne, pokazy slajdów oraz poczęstunek. Opiekunem harcerzy była p. Katarzyna Adamek.